Categorieën
Uncategorized

Categorieën
Uncategorized

Een lezing over de twee belangrijkste vrouwen in de Belijdenissen van Augustinus in de Dominicuskerk van Amsterdam, op zaterdag 29 mei vanaf 12 uur. Opgaven bij Juut Meijer (juutmeijer@domonicusamsterdam.nl

Categorieën
Uncategorized

Zicht op Hildegard

In deze bundel heb ik een bijdrage geschreven over de visioenen van Hildegard van Bingen

Categorieën
Uncategorized

Van meditatie naar contemplatie

In dit themanummer heb ik geschreven over de goddelijke pedagogiek bij de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis: van meditatie naar contemplatie aan de hand van de metafoor ‘spenen’