Categorieën
Uncategorized

Van Hildegard van Bingen tot Greta Thunberg

In het kader van de tentoonstelling “Aan de rand van de Hemel. Visioenen” organiseert Museum Krona op zondag 18 februari een verdiepingsmiddag in het teken van Hildegard van Bingen en Greta Thunberg. Met een inspirerende presentatie duikt Dr. Kitty Bouwman in woord en beeld van de wereldberoemde ‘Scivias’ en trekt Charles Caspers een parallel tussen de Zweedse Thunberg en de middeleeuwse Jeanne d’Arc. De middag wordt muzikaal verrijkt door de koorleden van Stichting Volgspot.

De voordrachten zijn een verdieping op Krona’s tweede jubileumtentoonstelling Aan de rand van de Hemel. Visioenen. Hierin worden vrouwelijke visionairs als Hildegard van Bingen en Jeanne d’Arc op betekenisvolle wijze verbonden met hedendaagse vrouwelijke kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Verbindingen

Dr. Kitty Bouwman – autoriteit op het gebied van de visioenen van Hildegard van Bingen en als onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut (Nijmegen) en het Ruusbroecgenootschap (Antwerpen) – leest voor uit en bespreekt de wereldberoemde Scivias (1152), waarin Hildegard haar visionaire ervaringen tot uiting bracht. Charles M.A. Caspers – religiehistoricus en verbonden aan Tilburg School of Catholic Theology – gaat dieper in op de vraag of ‘bovennatuurlijke visionairs’ en ‘natuurwetenschappelijke visionairs’ elkaar kunnen verstaan. Caspers belicht hierbij de vergelijking die door menigeen wordt gemaakt tussen de Zweedse tiener (en visionair?) Greta Thunberg (2003) en haar middeleeuwse ‘voorganger’ Jeanne d’Arc.

Muziek

Ter gelegenheid van de huidige tentoonstelling heeft Stichting Volgspot muzikale composities geschreven bij zeven van de getoonde kunstwerken. Deze zijn als audiotour te beluisteren gedurende de gehele expositie. Tijdens de inspiratiemiddag zullen zij verschillende van deze muziekstukken voordragen.

Praktische informatie

De verdiepingsmiddag vindt plaats in Museum Krona (Veghelsedijk 25, Uden) op zondag 18 februari van 14 uur tot ca. 15.45 uur. Reserveren via de website is verplicht, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer informatie en tickets reserveren kan via de website van Museum Krona, via www.museumkrona.nl.

In 2023-2024 viert Museum Krona zijn 50-jarig bestaan. Met de expositie Aan de rand van de Hemel. Visioenen wordt via Birgitta van Zweden teruggegaan tot de bron van het abdijcomplex waar het museum deel van uitmaakt en gezocht naar een betekenisvolle verbinding met het heden.

www.museumkrona.nl
info@museumkrona.nl
Categorieën
Uncategorized

Contemplatieve retraite

Oude Abdij Drongen van 10 tot 19 augustus 2023

https://www.oudeabdij.be/contemplatieve-retraite.html

Categorieën
Uncategorized

Bidden met je lichaam

Categorieën
Uncategorized

Belijdenissen als spirituele autobiografie

Augustinus’ Belijdenissen (Confessiones) gaan over zijn bekering. Hij herinnert zich dat hij als redenaar in het keizerrijk de belangen van de Romeinen behartigde, ook dat hij heel lang alleen maar uit is geweest op applaus. Maar sinds hij God gevonden heeft, hoeft dat niet meer. Hij schrijft zijn belijdenissen dan ook niet om zichzelf te rechtvaardigen, maar om zichzelf beter te leren kennen. Hij heeft ontdekt dat die twee samenhangen: het kennen van jezelf en het dieper leren kennen van God.

Augustinus’ bekering verstaan we als een breuk in zijn bestaan die leidde tot een herschepping voorbij zijn menselijke mogelijkheden. In dit proces bekleden verschillende vrouwen een cruciale functie: Monnica, zijn moeder en zijn vriendin die de moeder was van zijn zoon Adeodatus (door God gegeven). Zijn moeder speelde een rol bij een wending in zijn leven: het afstand nemen van een gnostische sekte (het manicheïsme) en zijn omkeer naar het christelijke geloof. Het verhaal met zijn eigen moeder liep uit op een hoogtepunt in het visioen van Ostia, waarbij ze gezamenlijk een mystieke ervaring deelden. Het verhaal met zijn vriendin werd een dieptepunt in zijn leven, door de breuk die tussen hen ontstond. Bij zijn bekering trad een goddelijke moeder op de voorgrond die hem aanspoorde de sprong naar God te wagen.

Kitty Bouwman zal laten zien hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was, en Marc de Kesel zal de aandacht vestigen op de invloed van Augustinus op de moderniteit.

In deze collegereeks lezen we fragmenten uit de Belijdenissen. We gebruiken de Nederlandse vertaling: Aurelius Augustinus, Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld. U kunt ook de vertalingen gebruiken van W. Sleddens of van A. Sizoo.

Aanbevolen: Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus, Berne Media 2019.

Praktische informatie

Data: vrijdagochtend: 27 januari; 10 februari; 24 februari; 10 maart; 24 maart en 31 maart 2023

Tijd: 11 uur – 13 uur

Plaats: Erasmusgebouw E12.06 (Erasmusplein 1, Nijmegen)

De colleges kunnen alleen nog online gevolgd worden.

Cursusprijs:    Met werkstuk: € 254,00

Zonder werkstuk: € 175,00

De inschrijftermijn sluit op 13 januari 2023

Inschrijven kan alleen nog voor online deelname. Voor fysieke deelname is het vol.

Inschrijving kan via deze link. (verwijst naar een andere website)

Begeleiding

Begeleiding: Dr. Kitty Bouwman: PhD in de Theologie, promoveerde op een proefschrift over mystagogie bij Augustinus, en is werkzaam als geestelijk begeleider.

Prof. dr. Marc de Kesel: bijzonder hoogleraar Theologie, mystiek & moderniteit aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Contact

Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
(024) 361 21 62
E-mail

Bekijk onze Facebook pagina

Volg ons op Twitter

Bekijk ons LinkedIn profiel

Bekijk ons Youtube kanaal

© 2022 Radboud Universiteit

Mother Wisdom and Maria

Hildegard-dag

Zicht op Hildegard

In deze bundel heb ik een bijdrage geschreven over de visioenen van Hildegard van Bingen

Van meditatie naar contemplatie

In dit themanummer heb ik geschreven over de goddelijke pedagogiek bij de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis: van meditatie naar contemplatie aan de hand van de metafoor ‘spenen’

Kosmische spiritualiteit bij Hildegard van Bingen

De twaalfde-eeuwse visionaire Hildegard van Bingen beschrijft het universum in de vorm van een kosmisch ei. Daarmee toont ze een totaalvisie op de schepping, die haaks staat op de visie van de moderne mens, die de maat lijkt van alle dingen. Mijn artikel kunt u vinden in: Herademing 110, 39-43.

Kosmos als heilige ruimte