Kosmische spiritualiteit bij Hildegard van Bingen

De twaalfde-eeuwse visionaire Hildegard van Bingen beschrijft het universum in de vorm van een kosmisch ei. Daarmee toont ze een totaalvisie op de schepping, die haaks staat op de visie van de moderne mens, die de maat lijkt van alle dingen. Mijn artikel kunt u vinden in: Herademing 110, 39-43.

Kosmos als heilige ruimte

Vrouwelijke leiderschap in tijden van crisis

Zaterdag 21 november 2020 gaf Kitty Bouwman een digitale lezing over vrouwelijke leiderschap in tijden van crisis in de Belijdenissen van Augustinus.

Klik op onderstaande foto, en de lezing wordt weergegeven.

Heilige ruimte