Categorieën
Uncategorized

The Influence of Mother Wisdom on Augustine

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opth-2020-0155/htm

Mater Sapientia

Categorieën
Uncategorized

Hildegard-dag

Categorieën
Uncategorized

Spiritueel moederschap

Lezing over de twee belangrijkste vrouwen in de Belijdenissen van Augustinus in het kerkelijk centrum ‘de Wingerd’ in Doetinchem, op donderdag 30 september 2021.

Categorieën
Uncategorized

Zicht op Hildegard

In deze bundel heb ik een bijdrage geschreven over de visioenen van Hildegard van Bingen

Categorieën
Uncategorized

Van meditatie naar contemplatie

In dit themanummer heb ik geschreven over de goddelijke pedagogiek bij de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis: van meditatie naar contemplatie aan de hand van de metafoor ‘spenen’

Kosmische spiritualiteit bij Hildegard van Bingen

De twaalfde-eeuwse visionaire Hildegard van Bingen beschrijft het universum in de vorm van een kosmisch ei. Daarmee toont ze een totaalvisie op de schepping, die haaks staat op de visie van de moderne mens, die de maat lijkt van alle dingen. Mijn artikel kunt u vinden in: Herademing 110, 39-43.

Kosmos als heilige ruimte

Vrouwelijke leiderschap in tijden van crisis

Zaterdag 21 november 2020 gaf Kitty Bouwman een digitale lezing over vrouwelijke leiderschap in tijden van crisis in de Belijdenissen van Augustinus.

Klik op onderstaande foto, en de lezing wordt weergegeven.

Heilige ruimte