Boeken en artikelen

van de schrijfster Kitty Bouwman

Klik hier voor boekrecensie “Spiritueel Moederschap

Mijn artikelen over Augustinus

Het lichaam als ontmoetingsplaats voor God bij Augustinus.

In: Herademing 107 (2020).

Moederschap van God: vrouwe Wijsheid of Maria, twee heilswegen bij Augustinus. In: Perspectief (2019).

Het moederlijke voeden van Wijsheid bij Augustinus.

In: Speling 70 (2018).

Geestelijk moederschap of vroedvrouwenkunde. In: Handelingen 45 (2018).

‘Dat mystagogie en het moederschap met elkaar samenhangen ligt voor ons mensen uit de eenentwintigste eeuw niet voor de hand. Bij geestelijke schrijvers uit de Oudheid vinden we die samenhang wel, en dat is ook het geval bij Augustinus.

De droom van Monnica, over een wending in Augustinus’ leven. In: Herademing (2017).

Nederig worden, Gods liefde laat ons geen andere keuze. In: Herademing 85 (2014).

De goddelijke gaven van vrouwe Wijsheid. In: Herademing 79 (2013)

Mijn artikelen over Hildegard van Bingen

Kitty Bouwman, de visioenen van Hildegard van Bingen, in de bundel Zicht op Hildegard onder redactie van Hans Wilbrink (uitgeverij Berne Media), voorjaar 2020.

Het goddelijke leiderschap van vrouwe Wijsheid bij Hildegard van Bingen.

In: Herademing 26 (2018) [bijvoegen]. 

Vonken van Liefde, Hildegards visie op de oorsprong van het leven.

In: Herademing 26 (2018).

Kitty Bouwman, Gods eeuwige moederliefde.

In: Hildegard van Bingen, Spiegel van hemelse geheimen. Baarn 1998.

Mijn artikelen over Teresa van Avila en Johannes van het Kruis

Teresa van Avila, een bewogen vrouw.

In: Herademing 87 (2015).

De hemel is in jezelf, over Teresa van Avila.

In: Herademing 75 (2012).

Mystiek met twee: Teresa van Avila en Johannes van het Kruis.

In: Mystiek Duet. B. Blans (red.) Nijmegen 2006.

Samen met Kick Bras voerde ik de eindredactie van het oecumenisch werkboek Werken met spiritualiteit (2001). Daaraan hebben veertig vrouwelijke en mannelijke auteurs uit de katholieke en protestante traditie uit Nederland en Vlaanderen meegewerkt.

Voor dit werkboek schreef de volgende artikelen:

Hildegard van Bingen en haar visioenen;

Teresa van Avila en Johannes van het Kruis: de mystiek van de Karmel;

Levensweg en geloofsweg: het schrijven van een spirituele autobiografie;

De tuin van de ziel: mystieke teksten van Teresa van Avila;

Dans en spiritualiteit;

Sommige kinderen zijn heel gevoelig voor het spirituele, het wonder dat het leven overstijgt. Zij stellen diepzinnige vragen, ze scheppen beelden, kleuren, vormen. Ze brengen God ter sprake.

In dit boek verbindt Kitty Bouwman inzichten uit de traditie van de christelijke spiritualiteit met ervaringen van ouders en kinderen vandaag. Ontroerende uitspraken illustreren haar verhaal: “Mam, God kan zich wel in dúízend stukjes verdelen!” Hoe kunnen volwassenen hier zó op reageren dat het kind zich verstaan voelt?
Dit boek geeft leerkrachten, catecheten en vooral ouders inzicht in de vele verschijningsvormen van spiritualiteit bij kinderen. Praktische tips helpen om thuis, op school of in de kerkelijke omgeving speels met kind en geloof om te gaan en de gevoeligheid voor spiritualiteit te verfijnen.

Over deze thematiek schreef ik de volgende artikelen:

Mediteren met kinderen.

In: Handboek christelijke meditatie, 2011

De dingen zien zoals ze zijn, Spiritualiteit van kinderen.

In: Herademing 88 (2015).

Inwijding in de geheimen, mediteren met kinderen.

In: Herademing 88 (2015)