Persbericht

Persbericht

In de werken van Augustinus (354-430) komen veel moederbeelden voor. Deze studie werpt een nieuw licht op de betekenis van moederlijke beelden in zijn werk, en reconstrueert de verhouding tussen Augustinus en zijn moeder Monnica. Tevens belicht ze het moederschap van de vriendin van Augustinus, die de moeder was van zijn zoon Adeodatus.

Zowel het geestelijke moederschap als het moederschap van God blijken sleutelbegrippen te zijn in de visie van Augustinus op het mystagogisch proces, waarin de mens wordt ingevoerd in het geheim van God. Langs die weg wordt zichtbaar hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was. Daarin treedt mater Sapientia (moeder Wijsheid) op de voorgrond en is Jezus haar gezant. Deze theologische benadering is ondergesneeuwd in de hoofdstroom van de christelijke traditie die het goddelijke moederschap vereenzelvigt met Maria.

Anne-Marie Korte, hoogleraar Religie en Gender: ‘deze studie levert een belangrijke nieuwe bijdrage op het gebied van geestelijke begeleiding en spirituele vorming. Het haalt alternatieve modellen en voorbeelden van geestelijke begeleiding en geloofsontwikkeling naar voren die gebaseerd zijn op moederlijke ervaring zoals het voeden, spenen en opvoeden van kinderen. Juist de teksten van Augustinus blijken een belangrijke bron te vormen van deze vrouwelijke mystagogie.

Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies: ‘Dit onderzoek is niet alleen van belang voor de Augustijnse Studies, maar ook voor de studie van de spiritualiteit en de mystagogie. Het opent vensters naar een actuele herwaardering van bijna vergeten lijnen van spiritualiteit en geloofservaring’.