Mater Sapientia

Dr. Kitty Bouwman, theologe, docent spiritualiteitstudies en geestelijk begeleider, promoveerde in juni 2015 aan de Universiteit van Utrecht op een  dissertatie over de spiritualiteit van Augustinus: Mater Sapientia. Ik werk als Postdoc onderzoeker aan een vervolgonderzoek over dezelfde thematiek bij Hildegard van Bingen. Dit onderzoek heeft inbedding gevonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Ik studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (KTUA) en aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Ik participeerde in het onderzoek Mystieke theologie als ordening van het verlangen en studeerde af op een doctoraalscriptie over de goddelijke pedagogie bij Johannes van het Kruis: Gespeend tot aan de dood voorbij. Daarbij ben ik opgeleid als docente sacrale dans en contemplatieve dans, geestelijk begeleider en docente bibliodrama. Ik ben aangesloten bij Gaandeweg,  beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders in Nederland.  

Ik doceer spiritualiteitstudies aan de theologieopleiding Bovendonk en aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Ze volgde Hein Blommestijn op en verzorgt de collegereeks Spirituele Stromingen in het Christendom (vanaf de woestijnmonniken tot aan hedendaagse mystici) en de colleges Mystiek.

Ik ben hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit (www.kokboekencentrum.nl/tijdschriften/herademing. Als freelancer geef ik lezingen, cursussen en workshops aan centra voor spiritualiteit en in kerken. Als spiritueel vormingswerker ben/was ik werkzaam in het Dominicanenklooster Huissen, Abdijhuis in Heeswijk Dinther, Ignatiushuis in Amsterdam. Daarbij werk ik als geestelijk verzorger in de Hartekampgroep en Stichting NiKo.

Sinds de jaren tachtig leef ik als een ‘moderne begijn’ op het Begijnhof en voel me verwant met deze godvruchtige vrouwen uit de middeleeuwen. Daar ontmoette ik de benedictijn Dom Tholens. Ik had het voorrecht om met hem wekelijks te mediteren. Nu zijn de contemplatieve oefeningen van Jalics een belangrijke leidraad in mijn leven. Daarbij schilder ik iconen en zing in het Plantagekoor in Amsterdam.

In mijn leven zoek ik een balans tussen contemplatie en actie, monastiek leven en het leven in een gemeenschap, studie en praktijk; creativiteit en intellectuele arbeid.